voorwaarden

De reparatiekosten en de termijn voor de reparatieopdracht zijn voor onderdelen, materialen en werkzaamheden op locatie of in de werkplaats. Bij werkzaamheden op locatie gelden de reistijd vise-versa en de uren aanwezig. In de werkplaats gelden de gewerkte uren op basis van nacalculatie, tenzij er een vaste prijs is overeengekomen. Het is ook mogelijk een boeteclausule voor te late levering af te spreken.

Annulering van een opdracht dient gemeld te worden zodra deze bij de opdrachtgever bekend is, doch minimaal 24 uur voor de werkzaamheden zouden aanvangen. Materialen en onderdelen die speciaal voor de opdrachtgever besteld zijn en niet geannuleerd kunnen worden en kosten in verband met de annulering worden doorberekend. Deze zijn dan eigendom van de opdrachtgever en dienen dan ook door de opdrachtgever afgehaald te worden. In geval van een overmachtsituatie zal per geval bekeken worden hoe daarmee omgesprongen wordt.

Beschadigingen door losmaken gelijmde of ultrasoon gelaste delen kunnen niet voorkomen worden. Beschadigingen aan de lak of oppervlak en deuken in de behuizing kunnen niet altijd voorkomen worden.

Alle reparaties worden uitgevoerd zonder oppervlaktebehandeling ofwel grondlak en aflak. De opdrachtgever verzorgt dit zelf, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen dat deRepareerMeneer dit levert.

Bij werken op locatie zorgt opdrachtgever voor een veilige werkomgeving. Dit geldt ook voor vluchtwegen / bouwkundige staat / blusmiddelen / klimmaterialen. Bij het verplaatsen van zware of grote voorwerpen zorgt de opdrachtgever voor assistentie. Het spreekt vanzelf dat er voldoende ruimte is om het werk naar behoren uit te voeren.

Als tijdens het uitvoeren van een opdracht blijkt dat substantieel en gespecialiseerd Meerwerk noodzakelijk is om de opdracht af te ronden, dan dient de opdrachtgever hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Te denken valt dan aan bouwkundig, loodgieters en elektotechnische werkzaamheden.

Reparatieopdrachten worden in het algemeen niet vooraf geoffreerd, tenzij dit expliciet door de opdrachtgever verzocht wordt.  Het uitvoeren van reparaties geschiedt volgens een vast uurtarief. Er kan ook voor een regieovereenkomst worden gekozen in situaties die door de aard van het werk of wegens tijdsgebrek niet goed te omschrijven en te begroten zijn.

Prijzen zoals vermeld op de website zijn inclusief omzetbelasting. Prijzen vermeld in offertes zijn schriftelijk gespecificeerd. De gewerkte uren en de bestede materialen en kosten worden dan aan u doorberekend. Indien gewenst krijgt de opdrachtgever een specificatie van bestede tijd en verbruikte materialen.

Wettelijke garantie wordt verleend op materialen en onderdelen. Arbeid verricht voor het uitvoeren van de reparatie valt niet onder garantie. Opdrachtgever wordt aangeraden te kiezen voor vervangingsonderdelen die door de fabrikant van het originele product worden geleverd. Betreft het een product dat door deRepareerMeneer is ontworpen en gemaakt, dan geldt hierop de wettelijk geldende garantietermijn.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat iemand aanwezig is wanneer deRepareerMeneer komt, zorgt dat de werkomstandigheden goed zijn en betaalt een eventueel overeengekomen termijnbedrag binnen de overeengekomen termijn.

Heeft opdrachtgever het gevoel of ziet zij dat er zaken niet gaan zoals overeengekomen, dan dient dit direct aan deRepareerMeneer gemeld te worden. Samen oplossen gaat het snelst en is het meest voordelig.